תקנון האתר

Logo Design by FlamingText.com

תקנון האתר:

* האתר הנו בבעלות ‘היכל הסתם’ אליהו כהן מהיישוב צופים.

התכנים שיוצגו או שיהיו מורשים להיות מוצגים, הם ברוח תורת משה וישראל ולפי אמות ההלכה.

היות ו’היכל הסתם’ עוסק בתחום ספרות הסת”ם ולימוד אשר על כן מובן שכל חומר שיועלה ללא רשות ויהיה פוגע, יוסר.

יש כאן אפשרות עבור האורחים לדיון בנושא הסת”ם, אי לכך הנכם מתבקשים להעלות נושאים בשפה מכובדת בתגובות, המתאימים לרוח ההלכה והתורה הקדושה ולשמור על כבוד הזולת. כל חומר או הודעה פוגעת – תוסר!!! הנהלת האתר מודיעה בזאת, שכל התוכן באתר הועלה על ידי המנהלים המורשים וכי כל חומר אחר שיועלה על ידי הגולשים האורחים או המשתמשים הרשומים יהיה על אחריות המפרסמים ומוסכם ומובהר בזאת שמנהלי האתר יהיו רשאים להסיר כל חומר, אשר אינו מתאים לרוח האתר.

‘הצטרפות חברים לאתר’

* הנהלת האתר מעודדת משתמשים אשר ירצו להצטרף למפעל הקדוש הזה של זיכוי הרבים, על ידי שיהיו חברים ומשתמשים רשומים בעלי מעמד באתר המכובד.

אנו מברכים אתכם בכל טוב שפע בריאות נחת והצלחה בכל מעשה ידיכם.

כל התמונות באתר, הן להמחשה.

כמו כן ניתנת אזהרה לבל יועתקו מכאן תמונות ללא רשות הנהלת האתר על כך מראש.

בתודה … הנהלת האתר